ZNENIE PETície:
„My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali tak, že voľby poslancov do Národnej rady SR sa budú konať vo volebných krajoch, ktorých počet a hranice budú kopírovať územnosprávne členenie v zmysle  osobitného zákona."
Zmysel petície:
VOĽME V REGIÓNOCH

VOĽME KOHO POZNÁME

SPRÁVNY VÝBER JE CESTA ZA ÚSPECHOM
TLAČOVÁ SPRÁVA:
TLAČOVÁ SPRÁVA
10.05.2019 PREŠOV
CELKOVÝ POČET PODPISOV KU DŇU 29.08.2019
16462
súčet podpisov z petície.com a fyzicky zozbieraných podpisov
CHCEM PODPÍSAŤ PETÍCIU NA
PETICIE.COM
STIAHNUŤ
PETIČNÝ HÁROK
CHCEM FINANČNE PODPORIŤ PETÍCIU
VKLADOM NA TRANSPARENTNÝÚČET

PARLAMENT REGIÓNOV
V HLAVNÝCH SPRÁVACH

SLOVENSKO POTREBUJE PARLAMENT REGIÓNOV
Od parlamentných volieb v roku 1998 volíme poslancov NRSR v jednom obvode.
Slovensko pritom tvorí 8 krajov.
Jeden volebný obvod je o centrálach a nie o našich regiónoch.
SPOZNAJTE NÁS
Slovensko má len
1 volebný obvod !

ODMIETNIME
Mečiarovovo
dedičstvo !

prečítajte si
môj blog
na túto tému

Ako fungujú okolité krajiny

Maďarská republika106 jednomandátových volebných obvodov

Česká republika14 volebných obvodov

Poľská republika41 volebných obvodov

volím koho poznám
potreba regiónu je viac, ako záujem straníckej centrály
jasná zodpovednosť poslancov za
prácu pre región
zvyšujeme poznateľnosť poslancov,
ich anonymita nám ubližuje

Spoznajte čísla a realitu

PO ZMENE - 17 poslancov
PO ZMENE - 16 poslancov
PO ZMENE - 17 poslancov
PO ZMENE - 18 poslancov
PO ZMENE - 19 poslancov
PO ZMENE - 17 poslancov
PO ZMENE - 23 poslancov
PO ZMENE - 23 poslancov

Mediálne výstupy

Regióny menia Slovensko
Potrebujeme pravidlá, ktoré vyhovujú voličom a nie centrálam
Zlé pravidlá bránia dobrej súťaži
jasná zodpovednosť poslancov za prácu pre región
Chcete sa k nám pridat?
radi Vás spoznáme
KONTAKTUJTE NÁS